Informācija par 25.10.2019 AIPPI LNG valdes sēdi

AIPPI LNG valdes sēdē 2019.gada 25.oktobrī tika pieņemts lēmums uzņemt par AIPPI LNG biedru Arti Kromani (prakses vieta: Pētersona Patents - AAA Law), kā arī mainīt AIPPI LNG juridisko adresi uz Vīlandes ielu 5-2, Rīga.

Valdē tika arī apspriesti jautājumi par jaunās AIPPI LNG mājas lapas saturu, Tieslietu ministrijas ieceri iekļaut intelektuālā īpašuma strīdus jaunveidojamās Ekonomisko lietu tiesas kompetencē, FICIL sagatavotie grozījumi Autortiesību likumā, nepieciešamība izstrādāt priekšlikumus domēnu strīdu risināšanas uzlabošanai Latvijā  un Tieslietu ministrijas konceptuālais ziņojums par līdzšinējā regulējuma izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas jomā.

atpakaļ