Biedru priekšrocības, valdes sastāvs un biedru saraksts

VALDES SASTĀVS 2022.-2025.g.

Agris Bitāns Valdes priekšsēdētājs
Rūta Olmane Valdes priekšsēdētāja vietniece
Brigita Tērauda Sekretāre
Kristīne Viļķina Kasiere
Bronislavs Baltrumovičs Valdes loceklis
Jevgeņija Gainutdinova Valdes locekle
Jevgeņijs Fortūna Valdes loceklis

 

Kļūstot par AIPPI LNG biedru Jums būs iespēja:

 • saņemt informāciju par aktualitātēm un jaunumiem intelektuālā īpašuma jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • tapt uzklausītam un saņemt praktisku palīdzību attiecīgajā intelektuālā īpašuma tiesību problēmjautājumā;
 • apmainīties viedokļiem ar nozares profesionāļiem;
 • saņemt informāciju par aktualitātēm un jaunumiem intelektuālā īpašuma jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • tapt uzklausītam un saņemt praktisku palīdzību attiecīgajā intelektuālā īpašuma tiesību problēmjautājumā;
 • apmainīties viedokļiem ar nozares profesionāļiem;
 • saņemt organizācijas atbalstu likumdošanas iniciatīvu popularizēšanā un virzīšanā;
 • sniegt viedokli par nepieciešamā regulējuma grozījumiem un grozījumu iniciatīvām;
 • ietekmēt intelektuālā īpašuma tiesību attīstības politiku Latvijā;
 • vismaz reizi gadā piedalīties bezmaksas seminārā par aktuāliem intelektuālā īpašuma jautājumiem;
 • piedalīties neformālās tikšanās ar Patentu valdes un atbildīgo ministriju, kā arī tiesu un citu iesaistīto institūciju pārstāvjiem;
 • par samazinātu dalības maksu piedalīties Baltijas valstu AIPPI nacionālo grupu organizētajās biennāles konferencēs, tajā skaitā, pēc vēlēšanās uzstāties ar savu priekšlasījumu.

Kļūt par biedru >

 

BIEDRU SARAKSTS

Vārds Uzvārds Birojs
Vladimirs ANOHINS Agency TRIA ROBIT
Aija LĀCE Petersona Patents - AAA Law
Bronislavs BALTRUMOVIČS Agency TRIA ROBIT
Beatrise BITĀNE ZAB Eversheds Sutherland Bitans
Agris BITĀNS ZAB Eversheds Sutherland Bitāns
Ņina DOLGICERE Patent Agency "KDK"
Aleksandra FORTŪNA FORAL Patent Law Offices
Jevgeņijs FORTŪNA FORAL Patent Law Offices
Mārtiņš GAILIS ZAB Ellex Klavins
Jevgeņija GAINUTDINOVA METIDA
Ieva JUDINSKA - BANDENIECE ZAB Drill
Līga FJODOROVA ZAB COBALT
Agnese GERHARDE ZAB COBALT
Ingrīda KARIŅA-BĒRZINA KBZ
Ineta KRODERE ZAB VILGERTS
Toms LINTIŅŠ Petersona Patents - AAA Law
Jānis LOZE ZAB Loze & Partneri
Svetlana MAKEJEVA Intellectual Property Law Firm "LATISS"
Vadims MANTROVS University of Latvia
Gatis MERŽVINSKIS Petersona Patents - AAA Law
Rūta OLMANE METIDA
Kristīne VIĻĶINA Petersona Patents - AAA Law
Ilmars ŠATOVS ZAB Šatovs
Raimonds L. SLAIDIŅŠ ZAB Ellex Klavins
Aleksandrs SMIRNOVS Agency "A. Smirnov & Co"
Ieva ŠTALA Food Union Managment
Brigita TĒRAUDA ZAB VILGERTS
Ingrīda VEIKŠA University Turiba
Gunta ZARIŅA Petersona Patents - AAA Law
Artis  KROMANIS Petersona Patents - AAA Law
Ieva JANKOVSKA Evolution Latvia

 

Kļūt par biedru >

uz augšu