Biedru priekšrocības, valdes sastāvs un biedru saraksts

VALDES SASTĀVS 2018.-2021.g.

Agris Bitāns Valdes priekšsēdētājs
Rūta Olmane Valdes priekšsēdētāja vietniece
Brigita Tērauda Sekretāre
Jevgeņija Gainutdinova Kasiere
Bronislavs Baltrumovičs Valdes loceklis
Inese Kalnāja-Zelča Valdes locekle
Jevgeņijs Fortūna Valdes loceklis

 

Kļūstot par AIPPI LNG biedru Jums būs iespēja:

 • saņemt informāciju par aktualitātēm un jaunumiem intelektuālā īpašuma jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • tapt uzklausītam un saņemt praktisku palīdzību attiecīgajā intelektuālā īpašuma tiesību problēmjautājumā;
 • apmainīties viedokļiem ar nozares profesionāļiem;
 • saņemt informāciju par aktualitātēm un jaunumiem intelektuālā īpašuma jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • tapt uzklausītam un saņemt praktisku palīdzību attiecīgajā intelektuālā īpašuma tiesību problēmjautājumā;
 • apmainīties viedokļiem ar nozares profesionāļiem;
 • saņemt organizācijas atbalstu likumdošanas iniciatīvu popularizēšanā un virzīšanā;
 • sniegt viedokli par nepieciešamā regulējuma grozījumiem un grozījumu iniciatīvām;
 • ietekmēt intelektuālā īpašuma tiesību attīstības politiku Latvijā;
 • vismaz reizi gadā piedalīties bezmaksas seminārā par aktuāliem intelektuālā īpašuma jautājumiem;
 • piedalīties neformālās tikšanās ar Patentu valdes un atbildīgo ministriju, kā arī tiesu un citu iesaistīto institūciju pārstāvjiem;
 • par samazinātu dalības maksu piedalīties Baltijas valstu AIPPI nacionālo grupu organizētajās biennāles konferencēs, tajā skaitā, pēc vēlēšanās uzstāties ar savu priekšlasījumu.

Kļūt par biedru >

 

BIEDRU SARAKSTS

Vārds Uzvārds Birojs
Vladimirs ANOHINS Agency TRIA ROBIT
Natalija ANOHINA Agency TRIA ROBIT
Aija LĀCE Petersona Patents - AAA Law
Bronislavs BALTRUMOVIČS Agency TRIA ROBIT
Beatrise BITĀNE ZAB Eversheds Sutherland Bitans
Agris BITĀNS ZAB Eversheds Sutherland Bitāns
Anna BULA Petersona Patents - AAA Law
Ņina DOLGICERE Patent Agency "KDK"
Aleksandra FORTŪNA FORAL, Patent Law Offices
Jevgenijs FORTŪNA FORAL, Patent Law Offices
Martiņš GAILIS ZAB Ellex Klavins
Jevgeņija GAINUTDINOVA Law Firm of Reda Zaboliene METIDA
Ieva JUDINSKA - BANDENIECE FORT Law Office
Inese KALNĀJA-ZELČA  
Ingrīda KARIŅA-BĒRZINA COBALT
Ineta KRODERE VILGERTS Legal & Tax
Toms LINTIŅŠ Petersona Patents - AAA Law
Jānis LOZE Attorney at Law "Loze & Partneri"
Svetlana MAKEJEVA Intellectual Property Law Firm "LATISS"
Vadims MANTROVS University of Latvia
Gatis MERŽVINSKIS Petersona Patents - AAA Law
Rūta OLMANE METIDA Law Firm Zaboliene and Partners
Kristīne OSTROVSKA Petersona Patents - AAA Law
Inese POĻAKA Agency TRIA ROBIT
Ilmars ŠATOVS  
Valentina SERGEJEVA  
Raimonds L. SLAIDIŅŠ Attorneys at Law "Klavins Ellex"
Aleksandrs SMIRNOVS Agency "A. Smirnov & Co"
Ieva ŠTALA Food Union Managment, SIA
Andris STEINERTS Latvian Agriculture University
Brigita TĒRAUDA Vilgerts
Ingrīda VEIKŠA University Turiba
Gunta ZARIŅA Petersona Patents - AAA Law
Artis  KROMANIS Petersona Patents - AAA Law

 

Kļūt par biedru >

uz augšu