Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālās grupas 03.03.2022 paziņojums

Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)) Latvijas Nacionālā grupa (AIPPI LNG) stingri nosoda militāro agresiju pret Ukrainu un pauž savu atbalstu un solidaritāti Ukrainas iedzīvotājiem, ka arī cer uz pašreizējā konflikta ātrāku izbeigšanu un miermīlīgu atrisinājumu ar diplomātijas palīdzību dialoga ceļā.


The Latvian National Group (AIPPI LNG) of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) strongly condemns the military aggression against Ukraine and expresses its support and solidarity with the Ukrainian people, hoping that the current conflict will end soon and peaceful solution through diplomacy and dialogue will be found.


Латвійська національна група (AIPPI LNG) Міжнародної асоціації захисту інтелектуальної власності (AIPPI) рішуче засуджує військову агресію проти України та висловлює свою підтримку та солідарність з українським народом та сподівається, що нинішній конфлікт завершиться якомога скоріше та через дипломатію і діалог мирне вирішення буде знайдено.

atpakaļ