Seminārs par iespējamiem domēna vārdu strīdu risināšanas modeļiem ".lv" zonā

<p>Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa (AIPPI LNG) un Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA) rīkoja semināru un atklātu diskusiju par iespējamiem domēna vārdu strīdu risināšanas modeļiem augstākā līmeņa domēna “.lv” zonā.</p>

Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas Latvijas Nacionālā grupa (AIPPI LNG) un Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA) rīkoja semināru un atklātu diskusiju par iespējamiem domēna vārdu strīdu risināšanas modeļiem augstākā līmeņa domēna “.lv” zonā.

Semināru vadīja zvērināts advokāts Agris Bitāns (Eversheds Sutherland), AIPPI LNG valdes priekšsēdētājs. Seminārā uzstājās

  • zvērināts advokāts Andris Tauriņš (Sorainen) ar prezentāciju “Domēna vārdu strīdu problemātika Latvijā. Tiesu prakses piemēri”;
  • profesionāls patentpilnvarnieks Jevgeņijs Fortūna (Foral) ar prezentāciju “Vienkārša un veiksmīga civillieta: cik resursu tā prasa? Izaicinājumi, kurus vēl nepieciešams atrisināt” un
  • zvērinātā advokāte Ingrīda Kariņa-Bērziņa (Cobalt) ar prezentāciju “Valstu domēnu strīdu izskatīšana starptautiskajās šķīrējtiesās.”

Dzīvajā diskusijā dalību ņēma Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas, Satiksmes ministrijas Tieslietu ministrijas, visu trīs instanču tiesu pārstāvji, Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes pārstāvji, kā arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras šķīrējtiesas pārstāvji.

Semināra dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību izstrādāt tiesisku regulējumu, kas nebūtu dārgs, būtu efektīvs un ātrs, kas ļautu panākt domēna vārda dzēšanu vai lietošanas tiesību nodošanu, ja ir iespējams pamatot domēna vārda lietošanas tiesību turētāja leģitīmu interešu trūkumu vai arī pierādīt šīs personas ļaunprātību. Diskusijas laikā tika piedāvāti trīs galvenie priekšlikumi par domēna vārdu strīdu risināšanas paneļa izveides variantiem.

atpakaļ